VIVIERA BEACH
házirend

Nyitvatartás – nappal

A keszthelyi városi strand – szezonális nyitva tartásához igazodva, megfelelő időjárási körülmények között – minden nap, de kedvezőtlen időjárás esetén üzleteink zárva tartanak.

Területünkre a keszthelyi városi strand belépőjegyének megváltását követően a belépés díjtalan.

Szervezőink fenntartják a jogot, hogy rendkívüli időjárási körülmények esetén a nyitvatartási időpontokat módosítsák, vagy zárva tartsanak.

Területünket és üzleteinket mindenki csak saját felelősségére látogathatja, az itt található eszközöket (ülőhelyek, árnyékolók stb.) mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja.

Nyitvatartás – éjszaka

Koncertnapokon a kapunyitás 19.00 órakor, egyéb rendezvények esetében általában 20.00 órakor történik, a mindenkor aktuális kapunyitási időpontokról tájékozódjatok a viviera.hu vagy a facebook.com/vivierabeach oldalakon, ahol minden szükséges információt részletesen megtaláltok rendezvényeinkről.

A rendezvényeink előre megváltott, érvényes, belépőjegyekkel látogathatóak, belépőjegyeink megvásárolhatóak online, hivatalos jegyértékesítő partnereinknél és a helyszínen. Amennyiben az előzetesen megvásárolt jegyek száma eléri a rendezvényhelyszín maximális befogadóképességet, a helyszínen már csak a távozók számának arányában tudunk jegyértékesítést biztosítani. A nem hivatalos csatornákon vagy 3. személytől vásárolt belépőjegyekért felelősséget nem vállalunk, ezen jegyek érvényességét, valódiságát megvásárlás előtt körültekintően ellenőrizzétek, az esetleges károkért nem vállalunk felelősséget.

A koncert és rendezvény napokon kívül üzleteink és területünk bizonyos részei 23.00 óráig tartanak nyitva, a bezárt területekre és bezárt üzleteink területére belépni szigorúan tilos.

Szervezőink fenntartják a jogot, hogy rendkívüli időjárási körülmények esetén a nyitvatartási időpontokat módosítsák, vagy zárva tartsanak.

Területünket, üzleteinket és rendezvényeinket mindenki csak saját felelősségére látogathatja, az itt található eszközöket (ülőhelyek, árnyékolók stb.) mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja.

 

Belépőjegyek:

Koncert-, program-, és esemény napokon kapunyitástól a rendezvények végéig, területünkre csak érvényes belépőjegy megváltásával lehetséges a belépés.

A belépőjegy ára eseménytől, programoktól függően változó és egyszeri belépésre jogosít. Rendezvényeinken visszalépő rendszer működik, így amennyiben rendelkeztél érvényes belépővel, és távozol a rendezvény helyszínéről, de később visszatérnél hozzánk, a kezeden lévő karszalag (kizárólag a helyszínen korábban kapott karszalagot tudjuk elfogadni) felmutatásával 500 FT visszalépő díj megfizetését követően újra beléphetsz a rendezvényre.

Belépőjegyeinket többsávos rendszerben értékesítjük, minden eseményünkhöz feltüntetjük az elővásárlási információkat.

Aktuális koncert és program információinkat keressétek a viviera.hu-n, vagy a facebook.com/vivierabeach/events – oldalon.

Online jegyeinket keressétek a oneticket.hu oldalon, vagy a oneticket országos jegyértékesítési pontjain, minden további információt megtaláltok a oneticket.hu oldalán.

Rendezvényeinkre az előzetesen megváltott belépőjegyek, minden esetben éjfélig jogosítanak belépésre, ezek után az elővételben megvásárolt jegyeken található QR kódok érvénytelenítésre kerülnek.

A Viviera Beach teljes területén TILOS a hang- és videofelvétel készítése, ideértve, különösen a rendezvényen fellépők előadásának szerzői jogot sértő, bármely rögzítését. Amennyiben ilyen esetben mégis fénykép vagy videó felvétel készül, ezek készítésével és kezelésével összefüggésben a személyhez fűződő, illetve
személyes adatokat védő jogszabályi rendelkezések betartása a fényképfelvétel készítőjének-, illetve kezelőjének a felelőssége.

Tájékoztatunk, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvétel készül.*

*A személyes adataid adatkezelője a Viviera Beach Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Móricz Zsigmond utca 2. adószám: 25559329-2-20 (a továbbiakban: Társaság).
Társaságunk a vállalkozásunk és rendezvényeink népszerűsítése céljából a rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet.
A rendezvényre való jegyed megvásárlásával és részvételeddel, illetve a Rendezvény helyszínére való belépéssel kifejezetten hozzájárulását adod képmásodnak, hangmásodnak rögzítéséhez, azzal, hogy kizárólag a kifejezett beleegyezéseddel nevezünk meg.

Amennyiben közszereplőnek minősülsz, úgy a beleegyezésed nélkül is megnevezhető vagy. A kép- és hangfelvétel felhasználása térben, időben, és felhasználási módban korlátlan. A Viviera Beach Kft. a későbbiekben korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Rólad készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a jövőbeni Rendezvényeinek népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogaid tiszteletben tartásával. Ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem vagy jogosult, és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthatsz Társaságunkkal szemben. A fenti adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, valamint 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pont és 2013. évi V. törvény 6:4. § (2) (3)). A rendezvény során készített fénykép-, és videófelvételeket hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük.

Rossz idő esetén a koncert elmaradásáról a rendezvény szervezője legkésőbb a koncert napján 18.00 óráig a facebook.com/vivierabeach oldalon közleményt ad ki.

Amennyiben a közlemény kiadására nem kerül sor, úgy a rendezvény szervezője a koncert megtartására készül, szükség esetén a koncert megkezdésével vár.

Szervezőink fenntartják a jogot, hogy az időjárás függvényében a
koncertet a helyszínen is lemondják, valamint megkezdésével, illetve a már megkezdett folytatásával 20 percet várjanak.

Amennyiben rossz idő miatt a koncert 35 perc után félbeszakad, a koncert megtartottnak tekintendő.

Lemondás esetén lehetőség szerint pótidőpontot (esőnapot) tűznek ki a rendezvény pótlására, melyre a már korábban megváltott jegyek érvényesek.

Amennyiben pótidőpont kitűzésére nincs lehetőség, a vendég kérésére, kizárólag jogos írásos megkeresés ( jegy@viviera.hu) alapján a jegyek árát 60 napon belül visszatérítjük. Felhívjuk vendégeink figyelmét hogy üzletszabályzatunk és házirendünk alapján a jegyvisszatérítési igényt, az elmaradt rendezvényt követően 72 órán belül fogadjuk el, ezután a jegyek visszaváltására nincsen lehetőség.

Amennyiben bármely rendezvény olyan okból marad el (el sem kezdődik, avagy bármely szakaszában be kell zárni), amely a Viviera Beach által el nem hárítható külső ok, vis maior helyzet, abban az esetben a Viviera Beach a jegyárak visszatérítésére, vagy kártérítésre, avagy bármely más jogcímen fizetésre nem kötelezhető.

Ilyennek minősül különösen – de nem kizárólagosan – a hatóság által elrendelt kötelező kiürítés, az életet, testi épséget, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli időjárási körülmény; háború, járvány, bombariadó; áramszünet, harmadik személy által elkövetésre kerülő egyéb – bűncselekmény…stb.

Szervezőinknek jogában áll kiemelt programokon eltérő összegű belépőt kérni, illetve bizonyos helyszíneket belátásuk szerint zárva tartani, vagy zártkörű rendezvények kapcsán, korlátozni az oda való bejutást.

A Viviera Beach a 2005. évi CXXXIII. tv.-ben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe.

A belépés előtt a kapuban, illetve a rendezvényhelyszín teljes területén a szervezők, illetve a biztonsági szolgálat kollégái, ellenőrizhetik a vendégek ruházatát, illetve csomagjait a 2005. évi CXXXIII. tv. 26.§
alapján. A tiltott tárgyak valamint étel és ital behozatala szigorúan TILOS, és a belépést a biztonsági szolgálat megtagadhatja.

Területünkről és rendezvényeinkről eltávolítható az, aki:

 • más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet veszélyezteti; illetve garázda vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít.
 • más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;
 • tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről;
 • nem a bejáraton keresztül jutott a Viviera Beach területére vagy onnan korábban eltávolították;
 • életkori korlátozás alá esik vagy a Viviera Beach szervezői a területről kitiltották.
 • a belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a Viviera Beach területéről a fentiek miatt távolítottak el.

Területünkre és rendezvényeinkre történő belépésben megakadályozható az a személy, aki:

 • a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá; ruházata nem megfelelő, szennyezett, vagy nem megfelelő az általános higiéniai állapota;
 • személyi igazolványával vagy más hitelt érdemlő okmánnyal életkorát igazolni nem tudja;
 • korábban a Viviera Beach területéről eltávolításra került;

Területünkre és rendezvényeinkre nem lehet bevinni, onnan el kell távolítani a(z):

 • olyan tárgyakat, amelyeknek birtoklása jogellenes;
 • amelyek a Viviera Beach területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelentenek;
 • Koncert-, program-, és esemény napokon, utazó- vagy sporttáskát, laptop táskát, hátizsákot, nylontáskát, esernyőt nem csak bevinni tilos, hanem már a biztonsági ellenőrzésre sem szabad megjelenni ilyen csomaggal.
 • a Viviera Beach területén csak a Viviera Beach-en vásárolt italokat, és élelmiszereket lehet fogyasztani
 • nem a Viviera Beach területén vásárolt italokat, élelmiszereket behozni tilos.
 • graffitizésre alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat behozni tilos

A biztonsági szolgálat jogosult a meghatározott személyek eltávolítására vagy a belépés megakadályozására. 14 év alatti vendégek belépése kizárólag szülői kísérettel lehetséges.

4 éven aluli gyermekek számára a koncertekre a belépés ingyenes, de kizárólag szülői felügyelettel lehetséges.

Üzleteinkben és rendezvényeinken 18 év alatti személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki. Italaink jéggel, REPOHÁRBAN kerülnek felszolgálásra, ezáltal romolhat a minőségük.

A pultoknál való kiszolgálás során a vendégek életkorukat, hitelt érdemlő okmánnyal történő igazolására szólíthatóak fel.

A Viviera Beach teljes területén REPOHÁR rendszer működik, az ezzel kapcsolatos részletes információkat keressetek a viviera.hu oldalon.

Területünkre kutyák és egyéb háziállatok nem behozhatóak.

Területünkre kerékpárt behozni tilos, a kerékpárral érkező vendégeinket megkérjük, hogy a keszthelyi városi strand bejáratában található kerékpártárolókat használják kerékpárjuk tárolására. Az ott tárolt eszközökért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A Viviera Beach egyes területeit kő-, kavics és deszkaburkolattal láttuk el, az időjárás hatásaira ezen burkolatokon rések, repedések alakulhatnak ki, amelyek botlásveszélyesek, ezért magas sarkú cipőben ilyen deszkaburkolatra lépni nem javasolt.

A burkolatokon esetlegesen kialakuló rések, repedések, hézagok fokozott odafigyelést igényelnek a vendégek részéről.

A fenti figyelmeztetés ellenére a vendégek részéről – különösen alkoholos befolyásoltság miatt – történő figyelmetlenségekből fakadó esetleges elbotlás, esés vagy bármely egyéb balesetért és annak következményeiért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

A Viviera Beach területén a biztonságod érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé). Ha ez mégis előfordulna veled, akkor a rendezők kivezetnek a helyszín szélére, amennyiben ez megismétlődik, sajnos el kell hagynod a Viviera Beach területét!

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért!

A Viviera Beach területére belépni, onnan eltávozni csak a rendezők által őrzött bejáratokon keresztül lehet.

Amennyiben bármi rendellenességet tapasztaltok, kérjük, haladéktalanul jelezzétek a biztonsági személyzetnek vagy bármely munkatársunknak!

Kérjük, vigyázzatok értéktárgyaitokra, az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben az elhagyott tárgyért a Viviera Beach burkolatát fel kell szedni, csak abban az esetben tudjuk vállalni, amennyiben a tárgy tulajdonosa vállalja annak rendbehozatali költségeit.

A Viviera Beach területén őrizetlenül hagyott, illetve a magatoknál tartott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben elhagyott csomagot látsz, kérjük jelezd a biztonsági szolgálatnak.

Vészhelyzet esetén kövessétek a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmatokat megőrizve hagyjátok el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül!

A Viviera Beach vendégeinek biztonságáért rendezvényeinken a Viviera Beach Security Services felel.

A házirendünket és annak minden szabályát a belépőjegyed megvásárlásával, vagy a Viviera Beach-re való belépéseddel maradéktalanul és kifogásmentesen elfogadod.

Üzemeltető: Viviera Beach Kft. Székhely: 8360 Keszthely, Móricz Zsigmond utca 2.
E-mai: info@viviera.hu

Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a Viviera Beach szervezői kizárólag írásban fogadnak megkereséseket
E-mail: info@viviera.hu

Jó szórakozást kívánnak,

A keszthelyi Viviera Beach szervezői!